en

Grup Firmaları

TM Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2012 yılında kurulan TM Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. petrokimyevi hammaddelerin fiziki ticareti, distribütörlüğü ve uluslararası alanda pazarlanması faaliyetlerini yürütmektedir. TM Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013 yılında öncelikle rafine ürünlerin Avrupa, Ortadoğu ve Mısır’dan ithalatı ve diğer petrokimyevi hammaddelerin ihracatı formasyonunda fiziki ticaretin başlıca operasyon merkezlerinden biri olmuştur.

Firmamız Ekim 2012’den bu yana uluslararası ticaret ağıyla ve Ocak 2013’ten itibaren iç piyasadaki varlığını geliştirerek direkt satış ve iç piyasadaki önemli stratejik iş ortaklarının destekleriyle Polimer ürünlerin ( polistren,PVC, polipropilen ve polietilen) ithalat ve distribütörlüğünü gerçekleştirmiştir. TM Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sürekli hammade tedariği, nakliye, finansman, lojistik ve depolama hizmetleri sunan bir değer olma yolunda ilerlemektedir.

Blue FZE Dubai

Hem körfez ve asyalı üreticilere yakın olabilmek hem de uluslar arası ticari operasyonları daha etkin yöneterek müşterilerimize hızlı tedarik, uygun lojistik ve maliyet avantajı yaratabilmek amacıyla kurduğumuz BLUE FZE firması TM Petrokimya ile yakın işbirliği içerisinde her geçen gün ticaret hacmini arttırarak sektörde yerini sağlamlaştırmaktadır

Gentek Enerji ve Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2012 kuruluşlu firma Mühendislik ve ARGE firmasıdır. Enerji sektöründe yerli teknolojilerin geliştirilmesi, Teknokent kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik enerji projeleri gerçekleştirmektedir. Hedef kitlesi fosil yakıtla özellikle de kömür ile elektrik üreten termik santrallerdir.

Faaliyetleri iki ana başlık altında toplanmaktadır ;

1)Kazan yanma optimizasyonu:

Kömür ile çalışan termik santrallerde performans testleri yapılarak verimsiz çalışan sistemler ve prosesler tespit edilir , Gentek Enerji firması mühendisleri tarafında geliştirilen özel bir yazılım programı hava basınç ve ısı ölçüm cihazlarına entegre edilir ve çözüm için yol haritası belirlenir. Bu yazılım yardımıyla optimum çalışma ayarları belirlenir ve kazanların dolayısıyla da santralin verimliliği arttırılır.

2)Kömür Kurutma Zenginleştirme (KKZ) teknolojisi:

Gentek enerjinin geliştirdiği teknoloji ile santralin atık ısılarından faydalanılarak elektrik üretimi için kullanılan kömürün kazanlara beslenmeden önce neminin azaltılması ve bünyesindeki ağır metallerin ayrıştırılmasıyla kalorifik değeri arttırılır ve santralin aynı kömür miktarıyla daha fazla elektrik üretmesi sağlanır.

 

Gentek Enerji, TÜBİTAK’tan bu güne kadar verilen en yüksek hibe desteğini alarak yukarıda belirtilen kömür kurutma ve zenginleştirme teknolojisini geliştirmiştir. Bu projesiyle aynı zamanda TUSİAD ın orta ölçekli firma kategorisinde teknoloji ödülüne layık görülmüştür. Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü, Teknokent binasında ARGE faaliyetlerini yürütmektedir.

PowerGen Energy Technologies

Dünyanın en büyük termik santral kapasitesine sahip olan Amerika Birleşik Devletlerinde hem kurulu santrallere servis vermek geliştirdiği ileri teknoloji ürünleri satmak hem de sektöründeki teknolojik gelişmeleri pazarın içerisinde yakından takip etmek amacıyla kurulan firmamız Gentek Enerji ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak almış olduğu projeleri başarıyla yürütmektedir.

Doğuş Madencilik

2019 yılında satın alması gerçekleştirilerek grup şirketler bünyesine dahil edilen Doğuş Madencilik A.Ş.’nin toplam alanı 3800 hektarın üzerinde 3 adet kömür madenciliği ruhsatı bulunmaktadır. Şirket araştırma önceliği gördüğü ilk ruhsat sahasında bulunan rezervin tespiti ve bu rezervin işletimine yönelik bütün detayların profesyonel ve kredibil bir şekilde ortaya konması için faaliyetlerde bulunmuştur. Bu kapsamda bağımsız danışman firma ve QP’sinin  (Yetkili Kişi) tam zamanlı denetiminde ve QA/QC (kalite kontrol/güvence) protokolleri dahilinde Türkiye’nin alanında lider karotlu sondaj firması, akredite kömür analiz laboratuvarı, akredite jeoteknik laboratuvarı, jeofizik analiz ve su sondajı firmaları ile araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerin sonuçları uluslararası bağımsız danışman ve QP’si tarafından JORC standartlarıyla uyumlu bir biçimde raporlanmıştır. 80 milyon ton kömür varlığı tespit edilen sahanın bütün izin süreçlerini tamamlayarak işletmeye hazır hale getirmiştir.

TMT Kimya

Firma 2014 yılında sıvı kimyasalların ticaretini yapmak üzere kurulmuştur. Petrokimya ticaretinden farklı olarak, sıvı kimyasallarda ciddi fiyat dalgalanmaları bulunması ve anlık arbitraj imkanları ağırlıklı odak konusu olduğu için risk yönetim prensipleri gereği faaliyetleri sınırlı tutulmuştur.